นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498758610731 จัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย

 จัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย

 ประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 แข่งขันกิจกรรมภาษาไทยเพื่อเป็นตัวแทนไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 68

31 กรกฎาคม 2561 : ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.สมุทรปราการ เขต 2) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ และร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากนายเอกชัยณัฐ เมธีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เผยว่าการจัดการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทุกระดับชั้นให้มีความสามารถทางภาษาไทย โดยกำหนดให้มีจัดการแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยจำนวน 18 รายการ 41 กิจกรรม นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในแต่ละประเภท จะเป็นตัวแทนของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐมต่อไป นายวิฑูรย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,000 คน

 

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต