นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498789620118 ชี้แจงจัดสอบ O-Net ปี กศ.2561

  ชี้แจงสอบ O-Net กศ.61

ประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  ชี้แจงสอบ O-Net กศ.61

     ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงกรรมการประจำศูนย์สอบและผู้ประสานงาน ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต