นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498783620114 อบรมครู ผช.1/2562

 อบรมครูผู้ช่วย 1/2562

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2


 อบรมครูผู้ช่วย 1/2562

ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษแก่ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพรุ่นที่ 1 /2562 ที่บรรจุระหว่างตุลาคมถึงธันวาคม 2561 จำนวน 129 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมี นายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญรัตน์ นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง นายวิฑูรย์ ชั่งโต นายธวัชชัย ภูนุช นายคมน์ รัศมีโรจน์ และพันจ่าเอกเศวต อวยจินดา เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามหลักสูตรต่างๆ ที่ สพฐ.กำหนด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต