นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498763คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายไตรรัตน์  โคสะสุ
ประธานกรรมการ
2
นายสุชาติ ศรีหานารถ
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3
นางสาวชูศรี สัตยานนท์
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4
นางศกุนตลา สุขสมัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นายดิเรก รื่นเริง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นายแมน มั่นคง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายวิฑูรย์  ชั่งโต
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต