นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498775570302 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

* สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

* สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

* สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

 

 

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต