นายไตรรัตน์ โคสะสุ

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

Dr.Trirut Kosasu

Director

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1441874


Designed by:

570203-5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ขสร1

  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ขสร.1


   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

* สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

* สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558