นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498804ITA 61 spn2


 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ประจำปี 2561 สพฐ.

ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2561 สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารฯ (Thai) (English) (Chinese)

มาตรการบริหารจัดการเว็บไซด์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการเผยแพรข้อมูล

แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

แบบรายงานการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

ปฏิทินการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

บันทึกเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2561

บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บันทึกเชิญประชุม

รายงานการประชุมจัดทำแผน

แผนปฏิบัติการ ปี 2561 (สพป.สป.2)

บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน

บันทึกเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศ รายงาน กำกับติดตามมาตรการต่างๆ

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต