นายไตรรัตน์ โคสะสุ

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

Dr.Trirut Kosasu

Director

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1465645610720 ลส.ต้านยาเสพติด

  ค่ายอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 

ประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2


 ค่ายอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด  ประจำปี 2561

     นายทศพร ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เปิดค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ตามเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเรื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-19 ปี ในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จำนวน 14 แห่ง โดยคณะวิทยากรลูกเสือจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรลูกเสือสุวรรณภูมิ และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ระหว่าง 20-22 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 อัลบั้มรูป (โดย Swest a.)

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต