นายไตรรัตน์ โคสะสุ

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

Dr.Trirut Kosasu

Director

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1441897


Designed by:

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายไตรรัตน์  โคสะสุ
ประธานกรรมการ
2
นางสาวลักขณา เพ็งรักษ์
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3
นางอารีย์ ประเมินชัย
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4
นายสุเทพ พูลบัณฑิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นางสาวไพรวัน จงรักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายดิเรก รื่นเริง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นายอารัญ สุดวิสัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายแมน มั่นคง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายวิฑูรย์  ชั่งโต
กรรมการและเลขานุการ