นายไตรรัตน์ โคสะสุ

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

Dr.Trirut Kosasu

Director

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1441921


Designed by:

ผู้บริหารอำเภอบางเสาธง

ผู้บริหารโรงเรียนประถมในเขตอำเภอบางเสาธง

 

 

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9

หมู่ 16 ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

10540 โทร. 02 3151040,02 7051864

Website : http://school.obec.go.th/rs9/

https://www.facebook.com/Ratnkosinthr9

ผู้บริหารโรงเรียน : นายปรีชา  ลอยแก้ว

 

 โรงเรียนปากคลองมอญ

หมู่ 3 ถนนศรีวารีน้อย  บ้านปากคลองมอญ ตำบลบางเสาธง

อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 1841843

Website :

www.pkm.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน  :  นายสมยศ  แพนลา

 

โรงเรียนละมูลรอดศิริ

หมู่ 14 บ้านคลองกลั่นหอม ตำบลบางเสาธง เภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 3179185

Website : http://202.143.169.211/schoolweb/11101880

ผู้บริหารโรงเรียน :  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ

 

 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

 

Website :  http://wsn-school.ac.th/

 

ผู้บริหารโรงเรียน  :  จ่าโทปัญญา  สุขแสง

 

 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
หมู่ 2 บ้านบางเสาธง  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 7070600

Website :

www.wstk.ac.th

ผู้บริหาร  :  นายชำนาญ  โพธิ์เอม

 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก

หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10540  โทร. 02 3381533

Website : wstn.ac.th

ผู้บริหาร  :  นางนภาพร  ใจบุญ

 

โรงเรียนเคหะบางพลี(10 ปี สปช.)

หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

10540 โทร. 02 3151211,02 3151132,02 3151987

Website : http://www.kp10.ac.th/newweb1/

ผู้บริหาร  :  นายไพฑูรย์  คงเทียน 

 

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

หมู่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

10540 โทร. 02 315 2333

Website : http://202.143.169.211/schoolweb/11101842

ผู้บริหาร  :  นายจำเริญ  งามขึม

 

โรงเรียนวัดบัวโรย

หมู่ 13 บ้านบัวโรย  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง                                           

จังหวัดสมุทรปราการ  10540  โทร. 02 7071369

Website : http://202.143.169.211/schoolweb/11101908

ผู้บริหาร  :  นางนิตยา  รัตนา

 

 

โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่

หมู่ 5 บ้านศีรษะจรเข้ใหญ่  ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 7400463,02 7401199

Website : www.wjky.ac.th

ผู้บริหาร  :  นายเกรียงศักดิ์  รุ่งโรจน์

 

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ  10540 โทร. 02 312 8188

Website : http://202.143.169.211/schoolweb/11101910

ผู้บริหาร  :  นางสาวพิไลวรรณ  แตงขาว

 

โรงเรียนวัดหัวคู้

หมู่ 1 ถนนวัดศรีวารีน้อย  บ้านหัวคู้ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย 

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  10540 โทร. 02 7390995

Website : http://202.143.169.211/schoolweb/11101957

ผู้บริหาร  :  นางจันทร์เพ็ญ  ลาภมากผล